NILSIÄN NUJAKKA

Iloa liikunnasta kaiken ikäisille!

Seura valmistautui 80-vuotisjuhliin 1990, hankkimalla kantolipun ja pöytäviirit. Kantolipun naulaus- ja vihkimistilaisuus pidettiin Nilsiän Urheilukentällä 1990.

Nilsiän Nujakka on vuonna 14.6.1910 perustettu urheiluseura. Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Kaikkien rekisteröityneiden yhdistysten kantava voima on jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet. Seuran 18-vuotta täyttäneellä jäsenellä on oikeus käyttää puhe- ja äänioikeuttaan seuran yleiskokouksissa, joiksi sääntöjemme mukaan luetaan syys- ja kevätkokoukset. Syyskokouksessa valitaan ja vahvistetaan myös johtokuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Johtokunta muodostuu puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä kuudesta jäsenestä ja heidän varajäsenistään. Johtokunta voi valita joukostaan tai sen ulkopuolelta sihteerin.

Seuran vahvistamat jäsenmaksut vuodelle 2023 ovat: aikuiset 25 euroa, lapset 10 euroa, perhejäsenmaksu 50 euroa ja ainaisjäsen 200€. Jäsenmaksut peritään vuosittain. Tällä hetkellä jäsenmaksun maksaminen oikeuttaa toimimaan kussakin neljässä jaostossa. Lisätietoa jäsenasioissa antavat jaostojen yhteyshenkilöt.

Nilsiän Nujakan lajitoiminta jakaantuu neljään jaostoon: hiihto-, lentopallo-, yleisurheilu- ja suunnistusjaostoon. Suunnistajilla on käytössään myös omat kotisivut.


Lisätietoja seuran ja jaostojen toiminnasta antavat yhteyshenkilöt:

Lentopallojaosto:           Janne Heikkinen(pj)                     044-3795065

Yleisurheilujaosto:         Satu Korhonen (pj)                       044-3771035

Suunnistusjaosto:            Marja Räsänen(pj)                         044 534 0869

Hiihtojaosto:                  Marjo Niskanen(pj)                      0505906504

Nilsiän Nujakka:            Raija Soidinniemi  (pj)                 0449118883

Marjo Niskanen sihteeri


Seuran jäsenasiat kuntoon jäsenmaksua maksaessasi!

Seuramme velvollisuutena on pitää yllä jäsenrekisteriä. Jäsenmaksun maksamisen yhteydessä on tärkeää lisätä viestikohtaan jäsenen nimi. Perhejäsenmaksua maksaessasi lisää jäsenten nimet ja ainakin yksi sähköpostiosoite.

Jäsenmaksun voit maksaa tilille:

Nilsiän Nujakka:  FI 02 5288 0450 0958 58

Toimi näin:

Maksa ensin jäsenmaksu ylläolevalle tilille, kuittia tai esim. kännykästä näyttämällä maksu suoritetuksi, voit pyytää jäsenkortin esim, seuran puheenjohtajalta tai sihteeriltä, tai kysymällä muilta jaostoiden puheenjohtajilta.

Jäsenkortilla jäsen voi hyödyntää sovittuja etuja.

Nilsiän nujakka jäsenkortti

Liity jäseneksi Nilsiän Nujakkaan ja tule mukaan toimintaan!


Muut asiat: