NILSIÄN NUJAKKA

Iloa liikunnasta kaiken ikäisille!

Nilsiän Nujakka on vuonna 14.6.1910 perustettu urheiluseura. Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Kaikkien rekisteröityneiden yhdistysten kantava voima on jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet. Seuran 18-vuotta täyttäneellä jäsenellä on oikeus käyttää puhe- ja äänioikeuttaan seuran yleiskokouksissa, joiksi sääntöjemme mukaan luetaan syys- ja kevätkokoukset. Syyskokouksessa valitaan ja vahvistetaan myös johtokuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Johtokunta muodostuu puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä kuudesta jäsenestä ja heidän varajäsenistään. Johtokunta voi valita joukostaan tai sen ulkopuolelta sihteerin.

Seuran vahvistamat jäsenmaksut vuodelle 2017 ovat: aikuset 25 euroa, lapset 10 euroa, perhejäsenmaksu 50 euroa ja ainaisjäsen 200€. Jäsenmaksut peritään vuosittain. Tällä hetkellä jäsenmaksun maksaminen oikeuttaa toimimaan kussakin neljässä jaostossa. Lisätietoa jäsenasioissa antavat jaostojen yhteyshenkilöt.

Nilsiän Nujakan lajitoiminta jakaantuu neljään jaostoon: hiihto-, lentopallo-, yleisurheilu- ja suunnistusjaostoon. Suunnistajilla on käytössään myös omat kotisivut.

Nujakan jäsennyyden saat maksamalla jäsenmaksun valitsemasi jaoston tilille. Näin saat osallistumisoikeuden Mujakan kaikkien jaostojen toiminnaan.


Lisätietoja seuran ja jaostojen toiminnasta antavat yhteyshenkilöt:

Lentopallojaosto:            Janne Heikkinen(pj)                        044-3795065

Yleisurheilujaosto:          Jaana Kurki (pj)                       050-3528678

Suunnistusjaosto:           Pertti Hartikainen(pj)              044-2914509

Hiihtojaosto:                     Jari Ikonen(pj)                         0400-861951

Nilsiän Nujakka:              Raija Soidinniemi  (pj)                  0449118883

Marjo Niskanen sihteeri


Seuran jäsenasiat kuntoon jäsenmaksua maksaessasi!

Seuramme velvollisuutena on pitää yllä jäsenrekisteriä. Jäsenmaksun maksamisen yhteydessä on tärkeää lisätä viestikohtaan jäsenen nimi. Perhejäsenmaksua maksaessasi lisää jäsenten nimet ja ainakin yksi sähköpostiosoite.

Jäsenmaksun voit maksaa haluamallesi tilille:

Nilsiän Nujakka:  FI 02 5288 0450 0958 58

Yleisurheilujaosto:  FI51 5288 0420 0188 65

Hiihtojaosto: FI91 5288 0420 0188 24

Lentopallojaosto: FI69 5288 0420 0188 32

Suunnistusjaosto: FI29 5288 0440 0566 48

Liity jäseneksi Nilsiän Nujakkaan ja tule mukaan toimintaan!